Miljolare.no

Område: Breiskallen

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Tina Maria Brenden
Breiskallen (Gjøvik, Innlandet)
Dompap (70)
Gulspurv (37)
Kjøttmeis (37)
Blåmeis (32)
Pilfink (20)
Grønnfink (10)
Nøtteskrike (7)
Skjære (7)
Stjertmeis (7)
Ekorn (5)
Flaggspett (4)
Spettmeis (4)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Fossekall (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Tina Maria Brenden
Breiskallen (Gjøvik, Innlandet)
Grønnsisik (30)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (10)
Dompap (10)
Gråsisik (10)
Skjære (7)
Stjertmeis (7)
Pilfink (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Hønsehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tina Maria Brenden
Breiskallen (Gjøvik, Innlandet)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (10)
Stjertmeis (7)
Dompap (5)
Pilfink (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Tina Maria Brenden
Breiskallen (Gjøvik, Innlandet)
Kjøttmeis (22)
Blåmeis (16)
Dompap (7)
Pilfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Klatremus (1)
Sommerfugler i Norge
10.10.2019
Tina Maria Brenden
Breiskallen (Gjøvik, Innlandet)
Gul frostmåler (Agriopis aurantiaria)
Lys irrmåler (Chloroclysta miata)