Miljolare.no

Område: Ekren

Insekter og andre småkryp
08.05.2006
Fjell ungdomsskule
Ekren (Fjell, Hordaland)
 
Dyreobservasjoner
08.05.2006
Fjell ungdomsskule
Ekren (Fjell, Hordaland)
Gjøk (Cuculus canorus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Linerle (Motacilla alba)
Planteregistreringer
08.05.2006
Fjell ungdomsskule
Ekren (Fjell, Hordaland)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Hestehov (Tussilago farfara)
Når kommer våren?
10.05.2006
Fjell ungdomsskule
Ekren (Fjell, Hordaland)
03.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
08.05.2006 Ankomst linerle