Miljolare.no

Område: Håkonshella

Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Venusskjell (Veneridae)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Svømmekrabber (Portunidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)