Miljolare.no

Område: Geađgejohka

Fenologi på Nordkalotten
24.05.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2019 Første observasjon blåstrupe
24.05.2019 Første observasjon humler
24.05.2019 Første observasjon løvsanger
24.05.2019 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
24.05.2019 Blomstring tyttebær
10.05.2019: Isfrie vann
24.05.2019: Snøen borte fra bakken
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
 
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjellkrekling (Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum)
 
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Vanlig saltlav (Stereocaulon paschale)
 
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
 
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Bjørk (Betula pubescens)
Bladmoser (Bryophyta)
Jamneslekta (Diphasiastrum)
Einer (Juniperus communis)
 
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
  
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
  
Dyreobservasjoner
05.03.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Hare (Lepus timidus)
Fenologi på Nordkalotten
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
25.04.2019: Snøen borte fra bakken