Miljolare.no

Område: Rena og omegn

Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Laksand (23)
Fiskemåke (21)
Stokkand (20)
Låvesvale (16)
Toppand (11)
Krikkand (10)
Kvinand (9)
Sangsvane (8)
Taksvale (5)
Kanadagås (4)
Linerle (4)
Hettemåke (3)
Sandsvale (2)
Storskarv (2)
Dverglo (1)
Gulerle (1)
Svartbak (1)
Når kommer våren?
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
08.05.2019 Ankomst taksvale
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst gulerle
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Stokkand (14)
Kvinand (12)
Krikkand (11)
Toppand (10)
Laksand (8)
Sangsvane (5)
Fiskemåke (4)
Dverglo (3)
Linerle (3)
Kanadagås (1)
Makrellterne (1)
Sivspurv (1)
Storlom (1)
Når kommer våren?
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
01.05.2019 Ankomst storlom
01.05.2019 Ankomst makrellterne
01.05.2019 Ankomst dverglo
Fugler ved foringsplassen
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (15)
Stokkand (12)
Toppand (11)
Krikkand (6)
Laksand (4)
Sivspurv (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Sangsvane (2)
Buskskvett (1)
Når kommer våren?
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
30.04.2019 Ankomst sivspurv
30.04.2019 Ankomst buskskvett
Fugler ved foringsplassen
24.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (22)
Stokkand (21)
Toppand (14)
Brunnakke (4)
Laksand (4)
Hettemåke (3)
Kanadagås (3)
Fiskemåke (2)
Krikkand (2)
Gråmåke (1)
Linerle (1)
Når kommer våren?
24.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
24.04.2019 Ankomst toppand
24.04.2019 Ankomst krikkand
24.04.2019 Ankomst hettemåke
24.04.2019 Ankomst brunnakke
Fugler ved foringsplassen
17.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (19)
Stokkand (14)
Laksand (9)
Kanadagås (5)
Linerle (5)
Gråmåke (2)
Knoppsvane (2)
Sangsvane (2)
Trane (2)
Fiskemåke (1)
Når kommer våren?
17.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
17.04.2019 Ankomst linerle
17.04.2019 Ankomst knoppsvane
17.04.2019 Ankomst gråmåke
17.04.2019 Ankomst fiskemåke
Når kommer våren?
15.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
15.04.2019 Ankomst trane
15.04.2019 Ankomst sangsvane
Fugler ved foringsplassen
15.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (12)
Stokkand (7)
Kanadagås (4)
Sangsvane (2)
Trane (2)
Fugler ved foringsplassen
12.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Stokkand (17)
Kvinand (9)
Laksand (4)
Kanadagås (2)
Ravn (1)
Når kommer våren?
12.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
12.04.2019 Ankomst stokkand
12.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
12.04.2019 Ankomst laksand
12.04.2019 Blomstring hestehov
Fugler ved foringsplassen
08.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (6)
Kanadagås (2)
1-15 av 16 siste»»