Miljolare.no

Område: Rena og omegn

Dyreobservasjoner
09.07.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Mår (Martes martes)
 
Når kommer våren?
10.06.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
09.06.2022 Blomstring tepperot
 
Når kommer våren?
08.06.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
08.06.2022 Blomstring hagelupin
07.06.2022 Voksenstadiet svalestjert
07.06.2022 Voksenstadiet admiral
Sommerfugler i Norge
07.06.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Svalestjert (Papilio machaon)
Når kommer våren?
06.06.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
05.06.2022 Blomstring fjellfiol
05.06.2022 Blomstring myrfiol
05.06.2022 Blomstring skogstjerne
Når kommer våren?
03.06.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
03.06.2022 Blomstring molte
Fugleobservasjoner
22.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Svartspett (Dryocopus martius)
Når kommer våren?
25.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
22.05.2022 Blomstring bekkeblom
22.05.2022 Voksenstadiet løpebiller
 
Når kommer våren?
21.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
18.05.2022 Ankomst kanadagås
18.05.2022 Ankomst makrellterne
18.05.2022 Sang for første gang makrellterne
18.05.2022 Ankomst sivspurv
Dyreobservasjoner
09.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Hoggorm (Vipera berus)
Når kommer våren?
09.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
07.05.2022 Voksenstadiet grønnstjertvinge
09.05.2022 Første observasjon hoggorm
Fugleobservasjoner
02.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Når kommer våren?
22.04.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
22.04.2022 Ankomst dverglo
22.04.2022 Sang for første gang dverglo
18.04.2022 Sang for første gang rødstrupe
21.04.2022 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
18.04.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
18.04.2022 Ankomst fiskemåke
18.04.2022 Ankomst gråtrost
18.04.2022 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2022 Ankomst trane
 
Når kommer våren?
18.04.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
17.04.2022 Voksenstadiet dagpåfugløye
 
1 - 15 av 174 siste»»