Miljolare.no

Område: Rena og omegn

Fugleobservasjoner
30.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Storlom (Gavia arctica)
Fugleobservasjoner
29.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Krikkand (Anas crecca)
Når kommer våren?
01.05.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
30.04.2021 Ankomst storlom
Når kommer våren?
29.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
28.04.2021 Ankomst krikkand
Fugleobservasjoner
26.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Når kommer våren?
27.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
26.04.2021 Ankomst sivspurv
26.04.2021 Ankomst storskarv
 
Sommerfugler i Norge
20.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dagpåfugløye (Aglais io)
Fugleobservasjoner
20.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Dyreobservasjoner
20.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Padde (Bufo bufo)
Når kommer våren?
21.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
20.04.2021 Voksenstadiet dagpåfugløye
Når kommer våren?
21.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
20.04.2021 Første observasjon padde
Når kommer våren?
21.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
20.04.2021 Ankomst brunnakke
20.04.2021 Ankomst grågås
20.04.2021 Ankomst gråmåke
20.04.2021 Ankomst gråtrost
20.04.2021 Sang for første gang rødvingetrost
Når kommer våren?
21.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
19.04.2021 Ankomst hettemåke
19.04.2021 Ankomst laksand
19.04.2021 Ankomst rødvingetrost
Fugleobservasjoner
14.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Fiskemåke (Larus canus)
Fugleobservasjoner
11.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Sangsvane (Cygnus cygnus)
1 - 15 av 141 siste»»