Miljolare.no

Område: Omavegen 44

Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Anne Lise Breievne
Omavegen 44 (Kvam, Vestland)
Grønnsisik (20)
Blåmeis (17)
Gråsisik (16)
Grønnfink (13)
Dompap (7)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (6)
Fiskemåke (4)
Gråmåke (2)
Hjort (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Rødvingetrost (2)
Siland (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)