Miljolare.no

Område: Blokknr 25

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 2)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 1)
 
Kystprogrammet: Søppel
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 2)
 
Kystprogrammet: Søppel
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 2)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 2)
 
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 1)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 2)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
20.09.1995
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Blokknr 25 (Skien, Telemark)
(Enhet 1)