Miljolare.no

Område: Sørstraumvegen 887

Fugler ved foringsplassen
18.03.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Kråke (16)
Gråmåke (8)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Ærfugl (15)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Ærfugl (6)
Fiskemåke (2)
Havørn (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Havørn (1)
Markmus (1)
Rødrev (1)