Miljolare.no

Område: Rosenlund/Slakteri/Blodbekken

Forsøpling av vannmiljøet
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)
 
Form og storleik
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)
 
Variasjonar i temperatur og is
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)
 
Er vatnet vårt surt?
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)
pH 7 (vann)
Vassføring, straum og erosjon
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)
 
Smådyr i ferskvatn
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Meitemark (Lumbricidae)
Rundormer (Nematoda)
Taglormer (Nematomorpha)
Vårfluer (Trichoptera)
Bekkene og dammene
26.09.2005
Greveløkka skole
Rosenlund/Slakteri/Blodbekken (Hamar, Innlandet)