Miljolare.no

Område: Gjerstadvannet

Bilder av området
20.09.2005
Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet
Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
 
Planter i og ved ferskvatn
10.11.2005
Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet
Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)
Tjerngras (Littorella uniflora)
Takrør (Phragmites australis)
Grastjernaks (Potamogeton gramineus)
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)
 
Smådyr i ferskvatn
10.11.2005
Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet
Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Buksvømmere (Corixidae)
 
Smådyr i ferskvatn
10.11.2005
Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet
Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Muslinger (Bivalvia)
Fjærmygg (Chironomidae)
Biller (Coleoptera)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Vannkvaliteten
10.11.2005
Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet
Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
Undersøkje utsjånad og lukt
20.09.2005
Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet
Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Siktedjupn: 2 m
Farge på vatnet: Grønleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Inga lukt