Miljolare.no

Område: Tømmervika

Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Bjørn Berge
Tømmervika (Hitra, Trøndelag)
Kjøttmeis (27)
Blåmeis (16)
Bydue (9)
Gråspurv (7)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Rødstrupe (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Bjørn Berge
Tømmervika (Hitra, Trøndelag)
Grønnfink (23)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (12)
Bydue (6)
Granmeis (5)
Dompap (4)
Rødstrupe (4)
Svarttrost (4)
Kråke (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Gulspurv (2)
Løvmeis (2)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Bjørn Berge
Tømmervika (Hitra, Trøndelag)
Kjøttmeis (16)
Grønnfink (15)
Blåmeis (11)
Gulspurv (6)
Svarttrost (5)
Bydue (4)
Granmeis (4)
Bjørkefink (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Grankorsnebb (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Løvmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Bjørn Berge
Tømmervika (Hitra, Trøndelag)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (8)
Granmeis (6)
Bydue (5)
Svarttrost (5)
Grønnfink (3)
Løvmeis (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Grankorsnebb (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Grønnspett (1)
Ringdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Bjørn Berge
Tømmervika (Hitra, Trøndelag)
Kjøttmeis (11)
Bydue (7)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Svarttrost (5)
Bjørkefink (4)
Løvmeis (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Grankorsnebb (2)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Pilfink (2)
Dompap (1)
Furukorsnebb (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Sidensvans (1)