Miljolare.no

Område: Tisleidalen

Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Skjære (9)
Gråsisik (7)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Pilfink (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Rødrev (2)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Laksand (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Blåmeis (5)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2020
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (35)
Furukorsnebb (11)
Grønnfink (10)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Fossekall (1)
Katt (1)
Markmus (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (50)
Grønnfink (30)
Skjære (12)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Dompap (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (32)
Grønnfink (14)
Dompap (12)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Grønnsisik (3)
Blåmeis (2)
Fossekall (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Katt (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (40)
Skjære (9)
Granmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Dompap (1)
Fossekall (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)