Miljolare.no

Område: Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim

Fugler ved foringsplassen
12.10.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Myrhauk (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
17.10.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (5)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Gulspurv (19)
Blåmeis (8)
Rådyr (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Gulspurv (37)
Sidensvans (29)
Sidensvans (27)
Pilfink (9)
Rådyr (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Bokfink (5)
Grønnsisik (3)
Markmus (3)
Nøtteskrike (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spettmeis (1)
Stjertmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.06.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Pilfink (10)
Gråsisik (6)
Bokfink (5)
Ekorn (5)
Kjøttmeis (5)
Kjernebiter (4)
Dompap (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Svarthvit fluesnapper (3)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Linerle (2)
Nøtteskrike (2)
Heipiplerke (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
05.06.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (14)
Skjære (14)
Pilfink (13)
Gulspurv (7)
Blåmeis (6)
Ekorn (3)
Storskogmus (3)
Granmeis (2)
Nøttekråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (25)
Pilfink (23)
Gråsisik (14)
Skjære (12)
Blåmeis (9)
Ekorn (6)
Gulspurv (5)
Markmus (5)
Dompap (4)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Storskogmus (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøttekråke (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Hare (1)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
27.04.2017
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
27.04.2017 Ankomst tårnfalk
Når kommer våren?
27.04.2017
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
22.04.2017 Ankomst linerle
18.04.2017 Ankomst tårnfalk
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (12)
Gråsisik (12)
Pilfink (7)
Skjære (6)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Nøttekråke (1)
Svarttrost (1)