Miljolare.no

Område: Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim

Fugler ved foringsplassen
28.04.2023
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Ringdue (16)
Måltrost (8)
Rødvingetrost (7)
Pilfink (5)
Ringtrost (5)
Rådyr (5)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Linerle (4)
Gråtrost (3)
Grønnsisik (3)
Gulspurv (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Jernspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Tårnfalk (2)
Bokfink (1)
Grevling (1)
Grønnfink (1)
Hare (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2023
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Blåmeis (13)
Pilfink (12)
Skjære (9)
Gulspurv (8)
Rådyr (8)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Nøttekråke (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
16.11.2022
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Pilfink (18)
Skjære (12)
Kjøttmeis (9)
Gulspurv (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
10.11.2022
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Dvergspett (1)
Fugler ved foringsplassen
10.08.2022
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Linerle (12)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (7)
Gulspurv (6)
Grønnfink (5)
Nøtteskrike (5)
Skjære (5)
Bokfink (3)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Grønnsisik (3)
Kjernebiter (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Nøttekråke (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Grønnsisik (57)
Gulspurv (16)
Dompap (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Pilfink (7)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Grønnsisik (57)
Gulspurv (16)
Dompap (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Pilfink (7)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
12.10.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Myrhauk (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
17.10.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (5)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Gulspurv (19)
Blåmeis (8)
Rådyr (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Gulspurv (37)
Sidensvans (29)
Sidensvans (27)
Pilfink (9)
Rådyr (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Bokfink (5)
Grønnsisik (3)
Markmus (3)
Nøtteskrike (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spettmeis (1)
Stjertmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.06.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Pilfink (10)
Gråsisik (6)
Bokfink (5)
Ekorn (5)
Kjøttmeis (5)
Kjernebiter (4)
Dompap (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Svarthvit fluesnapper (3)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Linerle (2)
Nøtteskrike (2)
Heipiplerke (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
05.06.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (14)
Skjære (14)
Pilfink (13)
Gulspurv (7)
Blåmeis (6)
Ekorn (3)
Storskogmus (3)
Granmeis (2)
Nøttekråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Kjøttmeis (25)
Pilfink (23)
Gråsisik (14)
Skjære (12)
Blåmeis (9)
Ekorn (6)
Gulspurv (5)
Markmus (5)
Dompap (4)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Storskogmus (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøttekråke (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Hare (1)
Spurvehauk (1)
1 - 15 av 18 siste»»