Miljolare.no

Område: Øvre Myrhaugen 3

Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Marius Engesrønning
Øvre Myrhaugen 3 (Oslo)
Skjære (7)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Fiskemåke (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Marius Engesrønning
Øvre Myrhaugen 3 (Oslo)
Stillits (7)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Fiskemåke (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2019
Marius Engesrønning
Øvre Myrhaugen 3 (Oslo)
Grønnfink (8)
Stillits (8)
Dompap (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Heipiplerke (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Marius Engesrønning
Øvre Myrhaugen 3 (Oslo)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Marius Engesrønning
Øvre Myrhaugen 3 (Oslo)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (1)