Miljolare.no

Område: sandøya

Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Stokkand (26)
Gulspurv (10)
Blåmeis (5)
Gråmåke (5)
Pilfink (4)
Siland (4)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Storskarv (3)
Gråspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Kvinand (2)
Dompap (1)
Grønnsisik (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Stokkand (13)
Pilfink (8)
Gråmåke (7)
Gråspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Knoppsvane (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Ærfugl (2)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Sjøorre (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Gråmåke (11)
Stokkand (11)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Ærfugl (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Knoppsvane (3)
Kråke (3)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Gråmåke (12)
Kvinand (6)
Kråke (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Knoppsvane (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (10)
Blåmeis (8)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Pilfink (4)
Sangsvane (4)
Skjære (4)
Gråmåke (2)
Kvinand (2)
Stokkand (2)
Stær (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråsisik (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Kråke (35)
Grønnfink (30)
Gråmåke (20)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Kjøttmeis (4)
Stokkand (4)
Skjære (3)
Knoppsvane (2)
Kvinand (2)
Siland (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Sangsvane (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Kråke (40)
Skjære (16)
Sidensvans (13)
Gråspurv (10)
Blåmeis (6)
Gråmåke (4)
Kjøttmeis (4)
Gråsisik (3)
Pilfink (2)
Siland (2)
Stokkand (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Kjernebiter (1)
Knoppsvane (1)
Kvinand (1)
Rødstrupe (1)
Sangsvane (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (10)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (4)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (20)
Grønnfink (18)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)