Miljolare.no

Område: Orsetfeltet

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråmåke (150)
Bjørkefink (57)
Gråspurv (48)
Pilfink (30)
Ærfugl (14)
Skjære (12)
Gråhegre (9)
Stær (9)
Kråke (8)
Grønnfink (7)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Rådyr (3)
Gråtrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
05.01.2022
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråmåke (150)
Bjørkefink (57)
Gråspurv (43)
Pilfink (30)
Ærfugl (15)
Skjære (12)
Gråhegre (9)
Stær (9)
Grønnfink (7)
Kråke (7)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Rådyr (3)
Gråtrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråmåke (80)
Ærfugl (45)
Gråspurv (35)
Pilfink (20)
Skjære (20)
Kråke (6)
Blåmeis (4)
Gråhegre (4)
Kjøttmeis (4)
Stær (4)
Svarttrost (4)
Bjørkefink (2)
Granmeis (2)
Havørn (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråmåke (160)
Ærfugl (40)
Gråspurv (36)
Gråhegre (12)
Grønnsisik (7)
Bjørkefink (6)
Skjære (6)
Kråke (5)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Rådyr (2)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
03.01.2019
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Ærfugl (65)
Gråmåke (40)
Gråspurv (30)
Pilfink (25)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (15)
Kråke (8)
Skjære (7)
Dompap (4)
Grønnfink (3)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Stær (2)
Hare (1)
Kattugle (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråmåke (60)
Ærfugl (26)
Gråspurv (25)
Pilfink (15)
Kråke (12)
Kjøttmeis (11)
Skjære (10)
Bjørkefink (9)
Gråhegre (9)
Blåmeis (8)
Gråtrost (8)
Stær (8)
Dompap (6)
Grønnfink (4)
Havørn (4)
Nordlig storskarv (4)
Svarttrost (4)
Lomvi (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråspurv (25)
Ærfugl (25)
Kjøttmeis (11)
Kråke (10)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Grønnfink (3)
Nordlig storskarv (3)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)