Miljolare.no

Område: Nes Verk rundt

Når kommer våren?
01.02.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.02.2020 Sang for første gang grønnfink
01.02.2020 Første observasjon grevling
Når kommer våren?
22.01.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.01.2020 Blomstring tysbast
22.01.2020 Sang for første gang kjøttmeis
22.01.2020 Sang for første gang fossekall
Når kommer våren?
26.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
26.05.2019 Blomstring rogn
26.05.2019 Blomstring ramsløk
26.05.2019 Blomstring prestekrage
Når kommer våren?
17.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2019 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
17.05.2019 Blomstring hundekjeks
17.05.2019 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
15.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
15.05.2019 Blomstring tiriltunge
Når kommer våren?
12.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
12.05.2019 Blomstring gulaks
12.05.2019 Voksenstadiet boakjølsnegl
12.05.2019 Blomstring blåfjær
Når kommer våren?
09.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
08.05.2019 Blomstring skavgras
08.05.2019 Sang for første gang gjerdesmett
08.05.2019 Blomstring engkarse
Når kommer våren?
06.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
06.05.2019 Blomstring tepperot
06.05.2019 Blomstring bekkeblom
Når kommer våren?
05.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
05.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2019 Blomstring jonsokkoll
Når kommer våren?
04.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
03.05.2019 Blomstring åkersennep
Når kommer våren?
03.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
03.05.2019 Voksenstadiet stikkemygg
Når kommer våren?
02.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
02.05.2019 Blomstring markjordbær
Når kommer våren?
01.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.05.2019 Voksenstadiet stor ryggsvømmer
01.05.2019 Blomstring myrfiol
01.05.2019 Blomstring liljekonvall
01.05.2019 Blomstring hegg
Når kommer våren?
30.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
29.04.2019 Voksenstadiet svartskogsnegl
29.04.2019 Blomstring blåbær
29.04.2019 Voksenstadiet gullbasser
Når kommer våren?
28.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
28.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
1-15 av 132 siste»»