Miljolare.no

Område: Helgeroafjorden

HOVIS: Oksygenmålinger
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Planktonhåvtrekk
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
Kiselalger (Bacillariophyceae)
Nesledyr (Cnidaria)
Krepsdyr (Crustacea)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Kappedyr (Urochordata)
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
Pelikanfotsnegler (Aporrhais)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Balanus
Krabber (Brachyura)
Mosdyr (Bryozoa)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker (Crangonidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Knivskjell (Ensis)
Polyppdyr (Hydrozoa)
Strandsnegler (Littorina)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Svamper (Porifera)
Rødalger (Rhodophyta)
Tårnsnegl (Turritella communis)
HOVIS: Aktiviteter i området
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Aktiviteter i området
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Oksygenmålinger
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Bølger og strømforhold
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Bølger og strømforhold
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Meteorologi/fysiske parametere
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Meteorologi/fysiske parametere
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Tilførsler
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
HOVIS: Tilførsler
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)