Miljolare.no

Område: Helgeroafjorden

HOVIS: Oksygenmålinger
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Planktonhåvtrekk
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
Kiselalger (Bacillariophyceae)
Nesledyr (Cnidaria)
Krepsdyr (Crustacea)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Kappedyr (Urochordata)
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
Pelikanfotsnegler (Aporrhais)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Balanus
Krabber (Brachyura)
Mosdyr (Bryozoa)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker (Crangonidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Knivskjell (Ensis)
Polyppdyr (Hydrozoa)
Strandsnegler (Littorina)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Svamper (Porifera)
Rødalger (Rhodophyta)
Tårnsnegl (Turritella communis)
HOVIS: Aktiviteter i området
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Aktiviteter i området
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Oksygenmålinger
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Bølger og strømforhold
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Bølger og strømforhold
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Meteorologi/fysiske parametere
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Meteorologi/fysiske parametere
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Tilførsler
08.12.1993
Croftholmen videregående skole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)
 
HOVIS: Tilførsler
17.01.1994
Åsen ungdomsskole
Helgeroafjorden (Larvik, Vestfold)
(1)