Miljolare.no

Område: Marinbiologisk stasjon, Espegrend

Livet i fjæra
03.10.2016
Skranevatnet skole
Marinbiologisk stasjon, Espegrend (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Tanglopper (Amphipoda)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Livet i fjæra
29.09.2016
Skranevatnet skole
Marinbiologisk stasjon, Espegrend (Bergen, Vestland)