Miljolare.no

Område: Isdalen

Når kommer våren?
08.06.2007
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
28.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
Når kommer våren?
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
01.05.2007 Ankomst gråtrost
01.05.2007 Ankomst rødvingetrost
01.05.2007 Ankomst sivspurv
01.05.2007 Ankomst tårnfalk
01.05.2007 Ankomst heipiplerke
Når kommer våren?
06.06.2006
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
04.06.2006 Ankomst svømmesnipe
Når kommer våren?
18.05.2006
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
17.05.2006 Ankomst storlom
17.05.2006 Ankomst dobbeltbekkasin
17.05.2006 Ankomst rødstilk
Når kommer våren?
12.05.2006
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
10.05.2006 Ankomst blåstrupe
Når kommer våren?
10.05.2006
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
07.05.2006 Ankomst trane
07.05.2006 Ankomst småspove
Når kommer våren?
30.05.2005
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
29.05.2005 Ankomst storlom
28.05.2005 Ankomst havelle
28.05.2005 Ankomst sandlo
29.05.2005 Ankomst svømmesnipe
Når kommer våren?
12.05.2005
NOF Hordaland
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
11.05.2005 Ankomst blåstrupe