Miljolare.no

Område: Frednes-Sundjordet

Når kommer våren?
06.06.2019
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.06.2019 Blomstring slyngsøtvier
Når kommer våren?
11.04.2019
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
11.04.2019 Blomstring åkersvineblom
Når kommer våren?
26.04.2018
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
26.04.2018 Blomstring åkersvineblom
26.04.2018 Blomstring gullstjerne
Når kommer våren?
08.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
01.06.2017 Blomstring stornesle
Når kommer våren?
07.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
01.06.2017 Blomstring brønnkarse
Når kommer våren?
01.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
01.06.2017 Blomstring rødkløver
01.06.2017 Blomstring ryllik
01.06.2017 Blomstring gulflatbelg
Når kommer våren?
25.05.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
24.05.2017 Blomstring russekål
Når kommer våren?
08.05.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
08.05.2017 Blomstring løkurt
Når kommer våren?
23.05.2016
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
16.05.2016 Blomstring bitterbergknapp
16.05.2016 Blomstring hestekastanje
16.05.2016 Blomstring krypsoleie