Miljolare.no

Område: Frednes-Sundjordet

Når kommer våren?
27.05.2023
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
23.05.2023 Blomstring hestekastanje
23.05.2023 Blomstring syrin
Når kommer våren?
23.05.2023
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
23.05.2023 Blomstring åkerstemorsblom
Når kommer våren?
13.04.2023
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
13.04.2023 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
04.05.2021
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
03.05.2021 Blomstring dauvnesle
Når kommer våren?
06.06.2019
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
05.06.2019 Blomstring slyngsøtvier
Når kommer våren?
11.04.2019
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
11.04.2019 Blomstring åkersvineblom
Når kommer våren?
26.04.2018
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
26.04.2018 Blomstring gullstjerne
26.04.2018 Blomstring åkersvineblom
Når kommer våren?
08.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
01.06.2017 Blomstring stornesle
Når kommer våren?
07.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
01.06.2017 Blomstring brønnkarse
Når kommer våren?
01.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
01.06.2017 Blomstring gulflatbelg
01.06.2017 Blomstring ryllik
01.06.2017 Blomstring rødkløver
Når kommer våren?
25.05.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
24.05.2017 Blomstring russekål
Når kommer våren?
08.05.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
08.05.2017 Blomstring løkurt
Når kommer våren?
23.05.2016
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Telemark)
16.05.2016 Blomstring bitterbergknapp
16.05.2016 Blomstring hestekastanje
16.05.2016 Blomstring krypsoleie