Miljolare.no

Område: Geitahaugen

Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
Bjørkefink (10)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (1)
Rødstrupe (1)
Når kommer våren?
06.05.2018
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
14.04.2018 Ankomst storspove
11.04.2018 Ankomst storlom
05.05.2018 Ankomst sidensvans
30.03.2018 Ankomst rugde
19.02.2018 Ankomst ringdue
09.04.2018 Ankomst måltrost
25.02.2018 Ankomst myrsnipe
28.04.2018 Ankomst låvesvale
05.05.2018 Ankomst jernspurv
15.03.2018 Ankomst grågås
28.04.2018 Ankomst grønnsisik
04.05.2018 Ankomst grønnfink
15.04.2018 Ankomst gransanger
08.04.2018 Ankomst bokfink
Fugler ved foringsplassen
02.02.2018
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Når kommer våren?
07.03.2018
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
17.02.2018 Sang for første gang svartmeis
Fugler ved foringsplassen
20.02.2018
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler og fuglekasser
11.02.2018
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
 
Når kommer våren?
23.05.2016
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
01.05.2016 Ankomst grågås
01.05.2016 Sang for første gang grågås
15.05.2016 Ankomst gråsisik
15.05.2016 Sang for første gang gråsisik
20.05.2016 Ankomst rugde
20.05.2016 Sang for første gang rugde
06.05.2016 Ankomst taksvale
06.05.2016 Sang for første gang taksvale
09.05.2016 Ankomst terne
09.05.2016 Sang for første gang terne
Når kommer våren?
30.04.2016
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
07.04.2016 Ankomst bokfink
15.04.2016 Sang for første gang bokfink
30.04.2016 Ankomst grønnfink
30.04.2016 Sang for første gang grønnfink
30.04.2016 Ankomst rødstrupe
15.04.2016 Sang for første gang rødstrupe
Når kommer våren?
30.04.2016
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
23.04.2016 Blomstring hvitveis
07.04.2016 Ankomst linerle
20.04.2016 Bladsprett (musøre) selje
28.03.2016 Ankomst tjeld
30.03.2016 Sang for første gang tjeld
25.04.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2016 Blomstring hestehov
24.04.2016 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
30.04.2016
Ronny Sværen
Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
25.04.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2016 Blomstring hestehov
23.04.2016 Blomstring hvitveis
07.04.2016 Ankomst linerle
28.03.2016 Ankomst tjeld
30.03.2016 Sang for første gang tjeld
24.04.2016 Voksenstadiet humler