Miljolare.no

Område: Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya

Når kommer våren?
25.06.2017
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.06.2017 Ankomst ærfugl
27.05.2017 Ankomst tjeld
19.06.2017 Reirbygging storspove
19.06.2017 Ankomst storspove
20.06.2017 Ankomst skjære
19.06.2017 Ankomst siland
19.06.2017 Ankomst rødnebbterne
20.06.2017 Ankomst løvsanger
19.06.2017 Ankomst laksand
27.05.2017 Ankomst heipiplerke
19.06.2017 Ankomst grågås
28.05.2017 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
30.05.2017
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
27.05.2017 Ankomst ringtrost
27.05.2017 Ankomst lirype
27.05.2017 Ankomst gråtrost
27.05.2017 Ankomst gråsisik
Når kommer våren?
01.06.2016
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
29.05.2016 Ankomst fjæreplytt
28.05.2016 Ankomst gjøk
28.05.2016 Ankomst lirype
29.05.2016 Ankomst rødnebbterne
28.05.2016 Ankomst rødvingetrost
29.05.2016 Første observasjon røyskatt
29.05.2016 Ankomst storspove
28.05.2016 Ankomst teist
Når kommer våren?
16.05.2016
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
08.05.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
07.05.2016 Ankomst grågås
06.05.2016 Første observasjon havert
03.05.2016 Voksenstadiet husflue
03.05.2016 Ankomst ringtrost
08.05.2016 Bladsprett (musøre) selje
03.05.2016 Ankomst tjeld
03.05.2016 Ankomst trepiplerke
04.05.2016 Ankomst ærfugl
07.05.2016 Voksenstadiet humler
03.05.2016 Blomstring krokusslekta