Miljolare.no

Område: Elnastangen

Fugleliv langs kyst og vatn
24.03.2019
Richard
Elnastangen (Asker, Viken)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Fugler (Aves)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Måkefamilien (Laridae)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Nordlig storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Når kommer våren?
28.03.2019
Richard
Elnastangen (Asker, Viken)
17.03.2019 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
01.05.2017
Richard
Elnastangen (Asker, Viken)
30.04.2017 Ankomst makrellterne