Miljolare.no

Område: Knarvik

Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Lars Haltbakk
Knarvik (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Fiskemåke (7)
Gråsisik (6)
Løvmeis (6)
Gråmåke (5)
Granmeis (4)
Gråspurv (4)
Stokkand (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Svarttrost (2)
Ærfugl (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Havørn (1)
Katt (1)
Orrfugl (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Lars Haltbakk
Knarvik (Aure, Møre og Romsdal)
Gråhegre (14)
Fiskemåke (7)
Kjøttmeis (7)
Stokkand (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Kråke (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Ærfugl (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråmåke (2)
Havørn (2)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Siland (2)
Storskarv (2)
Gjerdesmett (1)
Katt (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2018
Lars Haltbakk
Knarvik (Aure, Møre og Romsdal)
Gråsisik (23)
Gråhegre (13)
Gråmåke (8)
Kjøttmeis (7)
Ærfugl (7)
Grønnfink (6)
Fiskemåke (5)
Blåmeis (4)
Stokkand (4)
Svarttrost (4)
Katt (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Gulspurv (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (2)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Munk (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Siland (1)
Svartmeis (1)
Svartrødstjert (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2017
Lars Haltbakk
Knarvik (Aure, Møre og Romsdal)
Blåmeis (11)
Gulspurv (7)
Kjøttmeis (7)
Dompap (5)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2016
Lars Haltbakk
Knarvik (Aure, Møre og Romsdal)
Blåmeis (11)
Gråtrost (7)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Dompap (3)
Svarttrost (3)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)