Miljolare.no

Område: 2950 Skammestein, Bygdinvegen 3078

Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Bernhard Brüning
2950 Skammestein, Bygdinvegen 3078 (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnsisik (60)
Dompap (32)
Gråspurv (20)
Bjørkefink (15)
Kjøttmeis (10)
Kjernebiter (8)
Rådyr (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Rødrev (2)
Røyskatt (1)
Spurveugle (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Bernhard Brüning
2950 Skammestein, Bygdinvegen 3078 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (15)
Dompap (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Granmeis (4)
Rådyr (4)
Grønnfink (3)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Elg (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Bernhard Brüning
2950 Skammestein, Bygdinvegen 3078 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (62)
Skjære (10)
Dompap (8)
Grønnfink (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Gråspurv (4)
Kjernebiter (4)
Ekorn (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2016
Bernhard Brüning
2950 Skammestein, Bygdinvegen 3078 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (25)
Grønnfink (15)
Dompap (14)
Rådyr (7)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Ekorn (2)
Hare (2)
Spettmeis (2)
Elg (1)
Flaggspett (1)