Miljolare.no

Område: Lisselva

Undersøkje utsjånad og lukt
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(1)
Siktedjupn: 0.05 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, svært
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Svak Lukt
Påvekstorganismar i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(3)
 
Påvekstorganismar i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(2)
 
Påvekstorganismar i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(1)
 
Planter i og ved ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(3)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)
Bjørk (Betula pubescens)
Kjerringrokk (Equisetum sp.)
Gran (Picea abies)
Bregneplanter (Pteropsida)
Syreslekta (Rumex)
Selje (Salix caprea)
Sivaks (Scirpus sp.)
Hestehov (Tussilago farfara)
Planter i og ved ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(2)
Bjørk (Betula pubescens)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Furu (Pinus sylvestris)
Selje (Salix caprea)
Sivaks (Scirpus sp.)
Planter i og ved ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(1)
Ryllik (Achillea millefolium)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Kjerringrokk (Equisetum sp.)
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)
Syreslekta (Rumex)
Smådyr i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(3)
Midd (Acari)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Stikkemygg (Culicidae)
Taglorm (Nematomorpha)
Lungesnegler (Pulmonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(2)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Gerridae indet.
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(1)
 
Amfibium og krypdyr
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(3)
Padde (Bufo bufo)
Amfibium og krypdyr
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(2)
 
Amfibium og krypdyr
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(1)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
««første 241 - 253 av 253