Miljolare.no

Område: Vormsund

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Tore Brovig Jacobsen
Vormsund (Nes, Viken)
Dompap (12)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Ekorn (7)
Granmeis (7)
Nøtteskrike (5)
Rådyr (5)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Elg (3)
Flaggspett (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Tore Brovig Jacobsen
Vormsund (Nes, Viken)
Gulspurv (32)
Stillits (15)
Ekorn (14)
Kjøttmeis (11)
Nøtteskrike (8)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Småskogmus (5)
Spettmeis (5)
Granmeis (4)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Elg (1)
Kattugle (1)
Mår (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2017
Tore Brovig Jacobsen
Vormsund (Nes, Viken)
Gulspurv (17)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Ekorn (7)
Nøtteskrike (7)
Granmeis (5)
Rådyr (5)
Dompap (4)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Kattugle (1)
Mår (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2017
Tore Brovig Jacobsen
Vormsund (Nes, Viken)
Gulspurv (17)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Ekorn (7)
Nøtteskrike (7)
Dompap (4)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kattugle (1)
Mår (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Tore Brovig Jacobsen
Vormsund (Nes, Viken)
Gulspurv (21)
Gråsisik (14)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (11)
Stillits (8)
Dompap (7)
Nøtteskrike (7)
Ekorn (5)
Grønnfink (5)
Spettmeis (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Småskogmus (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Svarttrost (2)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)