Miljolare.no

Område: Gjelmarvik

Når kommer våren?
07.04.2006
NOF Hordaland
Gjelmarvik (Etne, Vestland)
02.04.2006 Ankomst måltrost
Når kommer våren?
02.05.2005
NOF Hordaland
Gjelmarvik (Etne, Vestland)
01.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.05.2005 Ankomst rødstilk
30.04.2005 Ankomst munk
30.04.2005 Ankomst løvsanger
30.04.2005 Ankomst strandsnipe
30.04.2005 Ankomst makrellterne