Miljolare.no

Område: Teigen

Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Ingvild Fraas
Teigen (Ås, Viken)
Pilfink (10)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Ingvild Fraas
Teigen (Ås, Viken)
Pilfink (20)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Dvergspett (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2019
Ingvild Fraas
Teigen (Ås, Viken)
Gulspurv (20)
Stjertmeis (10)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Kjøttmeis (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Ingvild Fraas
Teigen (Ås, Viken)
Pilfink (25)
Gulspurv (10)
Stjertmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Rådyr (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Husmus (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Svartspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Ingvild Fraas
Teigen (Ås, Viken)
Pilfink (25)
Dompap (14)
Rådyr (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Husmus (1)
Katt (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Ingvild Fraas
Teigen (Ås, Viken)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (8)
Stjertmeis (8)
Rådyr (3)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Skjære (1)