Miljolare.no

Område: Alveskogen

Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
 
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
 
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Stikkemygg (Culicidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Hoppekreps (Copepoda)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
 
Smådyr i ferskvatn
26.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
 
Smådyr i ferskvatn
25.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
 
Smådyr i ferskvatn
22.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)
Virvlere (Gyrinidae)
Smådyr i ferskvatn
22.05.2015
Mathopen skole
Alveskogen (Bergen, Vestland)