Miljolare.no

Område: Nordre Øyern naturreservat

Fugler ved foringsplassen
13.04.2015
Liv Anne
Nordre Øyern naturreservat (Lillestrøm, Akershus)
Hettemåke (30)
Stokkand (21)
Kanadagås (12)
Trane (6)
Bokfink (5)
Kaie (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Gråhegre (2)
Gulspurv (2)
Knoppsvane (2)
Kråke (2)
Kvinand (2)
Linerle (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødvingetrost (1)
Storskarv (1)