Miljolare.no

Område: Barkveien 13, 4374 Egersund

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Uregistrert hagefuglteller
Barkveien 13, 4374 Egersund (Eigersund, Rogaland)
Stær (50)
Skjære (15)
Bjørkefink (14)
Grønnfink (14)
Pilfink (14)
Blåmeis (13)
Svartmeis (7)
Kjøttmeis (5)
Grønnspett (2)
Gjerdesmett (1)
Musvåk (1)
Måltrost (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Uregistrert hagefuglteller
Barkveien 13, 4374 Egersund (Eigersund, Rogaland)
Kjøttmeis (8)
Skjære (7)
Grønnfink (6)
Blåmeis (4)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2018
Uregistrert hagefuglteller
Barkveien 13, 4374 Egersund (Eigersund, Rogaland)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Svarttrost (3)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Uregistrert hagefuglteller
Barkveien 13, 4374 Egersund (Eigersund, Rogaland)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (7)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Skjære (3)
Ravn (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Uregistrert hagefuglteller
Barkveien 13, 4374 Egersund (Eigersund, Rogaland)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (9)
Skjære (9)
Svarttrost (4)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)