Miljolare.no

Område: Rundmoen, 8646 Korgen

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Kråke (25)
Skjære (20)
Dompap (13)
Ravn (13)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (5)
Ekorn (3)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Kråke (25)
Skjære (25)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Kråke (40)
Kjøttmeis (7)
Skjære (5)
Ekorn (4)
Granmeis (3)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Skjære (25)
Dompap (22)
Kråke (15)
Bokfink (7)
Kjøttmeis (7)
Gråsisik (5)
Ekorn (4)
Jerpe (2)
Flaggspett (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Skjære (45)
Kråke (15)
Kjøttmeis (12)
Ekorn (6)
Grønnfink (5)
Gulspurv (5)
Ravn (5)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Skjære (25)
Kjøttmeis (12)
Kråke (12)
Granmeis (4)
Flaggspett (2)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Skjære (30)
Kjøttmeis (15)
Dompap (10)
Granmeis (7)
Kråke (5)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)