Miljolare.no

Område: Eikeneset på Hjellestad

Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Eva Klokkeide
Eikeneset på Hjellestad (Bergen, Vestland)
Stokkand (10)
Svarttrost (8)
Fiskemåke (4)
Gråmåke (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)