Miljolare.no

Område: Blåkollen

Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Rådyr (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2020
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Grønnsisik (28)
Skjære (7)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (5)
Dompap (4)
Blåmeis (2)
Pilfink (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Dompap (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Stillits (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
07.09.2018
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Stær (50)
Gråtrost (20)
Grønnsisik (20)
Grønnfink (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Bokfink (4)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Nøttekråke (1)
Pilfink (1)
Ringdue (1)
Rådyr (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.01.2019
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Gråsisik (18)
Gulspurv (11)
Dompap (9)
Kjøttmeis (5)
Stillits (4)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
10.04.2018
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Grønnsisik (11)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (4)
Sanglerke (4)
Ringdue (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Katt (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Gulspurv (1)
Jernspurv (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Rådyr (4)
Dompap (3)
Gråsisik (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
16.01.2017
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Grønnfink (11)
Dompap (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (4)
Katt (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2016
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Sidensvans (29)
Stillits (8)
Gulspurv (7)
Grønnfink (6)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Pilfink (1)
Rådyr (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Line Hørlyk
Blåkollen (Lørenskog, Viken)
Gulspurv (7)
Grønnfink (6)
Dompap (4)
Rådyr (4)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)