Miljolare.no

Område: Fola

Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Kaie (20)
Blåmeis (19)
Kjøttmeis (18)
Dompap (16)
Gulspurv (13)
Kråke (10)
Granmeis (9)
Grønnfink (8)
Svartmeis (7)
Flaggspett (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Blåmeis (22)
Kjøttmeis (21)
Gulspurv (20)
Dompap (18)
Bjørkefink (12)
Grønnfink (12)
Granmeis (8)
Kråke (8)
Svartmeis (6)
Sidensvans (5)
Gråtrost (4)
Grønnsisik (4)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Gulspurv (22)
Kjøttmeis (20)
Dompap (17)
Blåmeis (15)
Granmeis (10)
Svartmeis (8)
Kråke (7)
Grønnfink (4)
Rådyr (4)
Elg (3)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Grønnsisik (2)
Havørn (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Kattugle (1)
Kjernebiter (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2020
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (14)
Dompap (10)
Kråke (10)
Svartmeis (10)
Granmeis (9)
Grønnfink (4)
Flaggspett (2)
Havørn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Perleugle (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Gulspurv (22)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (14)
Dompap (12)
Granmeis (12)
Svartmeis (8)
Kråke (5)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2018
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Grankorsnebb (21)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (16)
Dompap (11)
Granmeis (8)
Grønnsisik (8)
Gulspurv (7)
Rødstrupe (6)
Svartmeis (6)
Kråke (5)
Grønnfink (3)
Pilfink (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
05.03.2017
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Stillits (8)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Blåmeis (24)
Sidensvans (23)
Dompap (21)
Kjøttmeis (14)
Granmeis (11)
Svartmeis (8)
Kråke (5)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Sidensvans (14)
Dompap (11)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Blåmeis (4)
Svartmeis (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2015
Willy Bakstad
Fola (Inderøy, Trøndelag)
Kjøttmeis (19)
Kråke (15)
Gulspurv (13)
Blåmeis (9)
Flaggspett (4)
Skjære (4)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)