Miljolare.no

Område: Flåtavikveien 1A

Fugler ved foringsplassen
14.02.2016
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Spurvehauk (2)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Gråspurv (14)
Pilfink (12)
Gulspurv (11)
Skjære (8)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (4)
Rødstrupe (4)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Stær (2)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
23.11.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Stillits (6)
Fugler ved foringsplassen
23.05.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Grønnfink (6)
Grønnsisik (4)
Gjerdesmett (2)
Ringdue (2)
Fugler ved foringsplassen
23.05.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Grønnfink (6)
Grønnsisik (4)
Gjerdesmett (2)
Fugler ved foringsplassen
28.03.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Bokfink (2)
Stær (2)
Fugler ved foringsplassen
28.03.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Bokfink (2)
Fugler ved foringsplassen
24.03.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Piggsvin (3)
Ekorn (1)
Rådyr (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Gråspurv (15)
Pilfink (13)
Gulspurv (10)
Skjære (7)
Kråke (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Nilsen Trond R.
Flåtavikveien 1A (Fredrikstad, Viken)
Gråspurv (15)
Pilfink (14)
Skjære (8)
Gulspurv (6)
Kråke (6)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)