Miljolare.no

Område: Sørlien

Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (10)
Gråsisik (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Gråsisik (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ekorn (1)
Jerpe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (14)
Ekorn (5)
Granmeis (4)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Svartmeis (4)
Nøttekråke (3)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (7)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Nøttekråke (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (10)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Skjære (1)