Miljolare.no

Område: Oshaug

Når kommer våren?
25.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
24.05.2021 Ankomst rødnebbterne
Når kommer våren?
24.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
21.05.2021 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
24.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
24.05.2021 Ankomst storlom
Når kommer våren?
17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
17.05.2021 Ankomst heipiplerke
Når kommer våren?
17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
16.05.2021 Ankomst brunnakke
15.05.2021 Ankomst krikkand
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
15.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
14.05.2021 Blomstring hvitveis
Når kommer våren?
15.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.05.2021 Ankomst enkeltbekkasin
12.05.2021 Ankomst fjellvåk
Når kommer våren?
15.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
15.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
11.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
10.05.2021 Ankomst låvesvale
Når kommer våren?
11.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
10.05.2021 Ankomst heilo
11.05.2021 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
09.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
08.05.2021 Ankomst småspove
Når kommer våren?
05.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
05.05.2021 Ankomst rødstilk
Når kommer våren?
02.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
01.05.2021 Ankomst bergirisk
Når kommer våren?
28.04.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
27.04.2021 Ankomst bjørkefink
28.04.2021 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
26.04.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
24.04.2021 Ankomst sivspurv
1 - 15 av 185 siste»»