ArtVitenskapelig navn2014
Småflekket rødhaiScyliorhinus canicula1