Miljolare.no

Område: Bekk ved Gulskogen

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(3)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(2)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Bunndyr
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(3)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(2)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Oppfølging av bekken
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(3)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(2)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(3)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(2)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(3)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(2)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
01.06.1994
Rødskog skole
Bekk ved Gulskogen (Drammen, Viken)
(1)
 
1-15 av 43 siste»»