Miljolare.no

Område: Sjøholt

Når kommer våren?
14.07.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring sløke
14.07.2022 Blomstring småengkall
14.07.2022 Blomstring sumphaukeskjegg
14.07.2022 Blomstring gråurtslekta
Når kommer våren?
24.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2022 Blomstring hanekam
Når kommer våren?
19.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2022 Ankomst terne
Når kommer våren?
18.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
18.06.2022 Blomstring flekkmarihand
18.06.2022 Blomstring linnea
18.06.2022 Blomstring maiblom
18.06.2022 Blomstring tettegras
Når kommer våren?
17.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
17.06.2022 Blomstring strandsmelle
Når kommer våren?
17.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
17.06.2022 Blomstring gåsemure
17.06.2022 Blomstring krypsoleie
17.06.2022 Ankomst sandsvale
Når kommer våren?
20.05.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.05.2022 Blomstring skogstjerneblom
Når kommer våren?
30.04.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
30.04.2022 Ankomst grågås
30.04.2022 Ankomst heilo
Når kommer våren?
25.04.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.04.2022 Ankomst gransanger
24.04.2022 Sang for første gang gransanger
Når kommer våren?
13.04.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
13.04.2022 Ankomst rødvingetrost
13.04.2022 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
07.04.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.04.2022 Ankomst fiskemåke
Når kommer våren?
20.03.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.03.2022 Ankomst krikkand
Når kommer våren?
11.03.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.03.2022 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
08.03.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.03.2022 Blomstring hestehov
07.03.2022 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
11.07.2021
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.07.2021 Blomstring nyseryllik
1 - 15 av 138 siste»»