ArtVitenskapelig navn2014
BøkFagus sylvatica2
BjørkeslektaBetula3