Miljolare.no

Område: Barmen

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
30.11.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
03.01.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Søppel
30.11.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Søppel
03.01.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.11.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
03.01.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
30.11.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
03.01.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
30.11.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
03.01.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
30.11.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
03.01.1994
Barmøy skule
Barmen (Selje, Sogn og Fjordane)
(1)