Miljolare.no

Område: egen hage Ørsnesvika

Fugler ved foringsplassen
26.01.2023
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Grønnfink (61)
Dompap (32)
Gråspurv (31)
Kjøttmeis (12)
Sidensvans (5)
Svarttrost (4)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2022
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Bjørkefink (65)
Gråspurv (22)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (8)
Dompap (6)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Havørn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2021
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Sidensvans (32)
Gråsisik (21)
Grønnfink (21)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Blåmeis (3)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Grønnfink (59)
Gråspurv (9)
Dompap (7)
Kjøttmeis (6)
Sidensvans (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Gråspurv (7)
Kjøttmeis (7)
Dompap (3)
Granmeis (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2018
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Grønnfink (20)
Sidensvans (15)
Kjøttmeis (9)
Bokfink (5)
Gråspurv (5)
Bjørkefink (3)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Krattspissmus (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Grønnfink (24)
Kjøttmeis (9)
Dompap (4)
Gråspurv (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Krattspissmus (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Grønnfink (32)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Dompap (20)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Grønnfink (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Finn Oluf Henriksen
egen hage Ørsnesvika (Vågan, Nordland)
Grønnfink (35)
Dompap (13)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Gråspurv (4)
Granmeis (3)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)