Miljolare.no

Område: Bøvra

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
Frosker (Anura)
Buorm (Natrix natrix)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)
BEKKIS: Bunndyr
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Tiltak
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Søppel i og langs bekken
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Vannkvalitet
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjoner
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Forurensningstilførsler
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Bruk av bekken
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Menneskelige inngrep
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
BEKKIS: Bunnforhold
28.09.1993
Moen interkommunale skole
Bøvra (Østre Toten, Innlandet)
(1)
 
1 - 15 av 17 siste»»