Miljolare.no

Område: Vaksvik

Når kommer våren?
05.06.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2023 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2023 Blomstring grøftesoleie
 
Når kommer våren?
04.06.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.06.2023 Ankomst tårnseiler
 
Når kommer våren?
02.06.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2023 Blomstring bergfrue
02.06.2023 Blomstring hvit skogfrue
02.06.2023 Blomstring stankstorkenebb
 
Når kommer våren?
02.06.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2023 Blomstring prestekrage
 
Når kommer våren?
30.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
30.05.2023 Blomstring enghumleblom
23.05.2023 Ankomst enkeltbekkasin
 
Når kommer våren?
28.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2023 Blomstring fjellmarikåpe
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2023 Blomstring hvitlyng
26.05.2023 Blomstring rogn
26.05.2023 Blomstring rosenrot
26.05.2023 Blomstring skogkarse
26.05.2023 Blomstring skogstjerneblom
26.05.2023 Blomstring småsyre
26.05.2023 Blomstring myrull
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.05.2023 Blomstring åkersennep
23.05.2023 Blomstring engforglemmegei
 
Når kommer våren?
21.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.05.2023 Blomstring engsyre
21.05.2023 Blomstring gåsemure
21.05.2023 Blomstring rødkløver
20.05.2023 Voksenstadiet svartskogsnegl
 
Når kommer våren?
20.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.05.2023 Ankomst gjøk
19.05.2023 Sang for første gang gjøk
20.05.2023 Blomstring tepperot
 
Når kommer våren?
18.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
18.05.2023 Ankomst bjørkefink
18.05.2023 Sang for første gang bjørkefink
18.05.2023 Ankomst sivspurv
18.05.2023 Sang for første gang sivspurv
18.05.2023 Ankomst terne
Når kommer våren?
16.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
16.05.2023 Blomstring jordnøtt
16.05.2023 Ankomst løvsanger
16.05.2023 Sang for første gang løvsanger
16.05.2023 Blomstring rypebær
16.05.2023 Ankomst trepiplerke
16.05.2023 Sang for første gang trepiplerke
 
Når kommer våren?
15.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
15.05.2023 Blomstring bakkesoleie
15.05.2023 Blomstring bekkeblom
14.05.2023 Blomstring bleikveronika
15.05.2023 Ankomst buskskvett
15.05.2023 Sang for første gang buskskvett
15.05.2023 Blomstring hegg
15.05.2023 Blomstring skjørbuksurt
15.05.2023 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
14.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.05.2023 Blomstring markjordbær
09.05.2023 Blomstring åkerforglemmegei
 
Når kommer våren?
12.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.05.2023 Ankomst svarthvit fluesnapper
11.05.2023 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
 
1 - 15 av 581 siste»»