Miljolare.no

Område: Hytta, Trysilfjellet sør

Fugler ved foringsplassen
15.01.2020
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Grønnfink (12)
Dompap (7)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (3)
Gulspurv (2)
Blåmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.12.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
18.11.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (12)
Dompap (6)
Gulspurv (5)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Hare (1)
Skjære (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
15.11.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Blåmeis (2)
Svartmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
06.11.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Toppmeis (3)
Kjøttmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.10.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
21.10.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (10)
Bjørkefink (3)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
10.10.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
13.04.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Bokfink (5)
Ringdue (3)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Hare (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
09.04.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
08.04.2019 Ankomst ringdue
Fugler ved foringsplassen
08.04.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Gråsisik (16)
Bokfink (5)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
10.03.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Gråsisik (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.03.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
18.02.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
Gråsisik (8)
Blåmeis (3)
Brunsisik (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Polarsisik (1)
1-15 av 126 siste»»