Miljolare.no

Område: Bollebekken

Vannkvaliteten
19.09.2016
Espa skole og barnehage/Avd skole
Bollebekken (Stange, Innlandet)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Noe påvirket av surt vann
Form og storleik
02.06.2015
Espa skole og barnehage/Avd skole
Bollebekken (Stange, Innlandet)
 
Påvekstorganismar i ferskvatn
02.06.2015
Espa skole og barnehage/Avd skole
Bollebekken (Stange, Innlandet)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vannkvaliteten
02.06.2015
Espa skole og barnehage/Avd skole
Bollebekken (Stange, Innlandet)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Påvekstorganismar i ferskvatn
19.09.2014
Espa skole og barnehage/Avd skole
Bollebekken (Stange, Innlandet)
Grønnalger (Chlorophyta)
Smådyr i ferskvatn
19.09.2014
Espa skole og barnehage/Avd skole
Bollebekken (Stange, Innlandet)
Edderkopper (Araneae)
Asellus sp.
Fjortenprikket marihøne (Calvia quatuordecimguttata)
Stikkemygg (Culicidae)
Tusenbein (Diplopoda)
Snegler (Gastropoda)
Sommerfugler (Lepidoptera)
Vanlig metallvannymfe (Lestes sponsa)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluer (Trichoptera)